+420 774 997 898
Menu

Pravidla soutěží

1. Obecná ustanovení


Vyhlašovatelem soutěže je Ondálek s.r.o., sídlem Podnikatelská 2, 350 02 Cheb  (dále jen vyhlašovatel). Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.


2. Podmínky účasti


Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

- věk nad 18 let

- adresa pro doručování v České republice nebo na Slovensku,

- soutěžící musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook/Instagram zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook,

- dodržování těchto pravidel soutěže,

- dodržování podmínek sítě Facebook/Instagram dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php.


Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu do soutěže.


3. Mechanika soutěže


Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže. Jména vítězů budou oznámena po skončení soutěže na Facebooku/Instagramu vyhlašovatele. Výherce bude informován o výhře na prostřednictvím zprávy na Facebooku/Instagramu. Výherce je povinen do 3 dnů doručit organizátorovi odpověď na zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno, telefonní číslo a platnou doručovací poštovní adresu v České republice nebo na Slovensku, na kterou mu bude zaslána výhra. V jiném případě  výhra propadá vyhlašovateli.


Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení. Na získání výhry v soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží. Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. Reklamace výher je vyloučena.


4. Práva k poskytnutému obsahu


Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo pouze obsah, jehož je autorem on sám nebo jeho rodinný příslušník nebo k jehož užití v rámci soutěže získal oprávnění.


5. Ochrana osobních údajů


Účastí v soutěži soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže.


V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na Facebooku/Instagramu  a webových stránkách vyhlašovatele, a to výhradně ve spojení se soutěží. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže.


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.


Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu.


6. Ostatní podmínky


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a dále je oprávněn výhry nahradit jinými v obdobné hodnotě. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.


Odběr novinek

Nenechte si ujít žádnou slevu

Editace, odhlášení

Doprava využíváme osvědčených dopravců

GLS SKČeská pošta | balík do rukyČeská pošta | balík na poštuČeská pošta | balíkovnaOsobní odběr

Platby nabízíme tyto platební metody

Rychlým online bank. převodem GoPayPlatební kartou online GoPayKlasickým bankovním převodemPlatba při převzetí