+420 774 997 898
Menu

Zpracování osobních údajů

Datum:21.5.2018

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

účinné ode dne 25. 5. 2018

 

I.

Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Ondálek s.r.o.

sídlem Podnikatelská 165/2, 35002 Cheb - Hradiště

identifikační číslo: 06270026, DIČ: CZ06270026

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 34879

(dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Podnikatelská 165/2, 35002 Cheb Hradiště

email: shop@ondalek.eu

telefon: +420 774 997 898

3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky. Těmito osobními údaji jsou především údaje nutné k provedení Vaší objednávky, tedy Vaše jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a historie Vašich objednávek.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;

·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.    Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dáváte svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje

·         za účelem výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu po dobu 15 let,

·         pro účely marketingu po dobu 5 let, není-li souhlas odvolán dříve.

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje nevratně vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (dodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou

·         osoby podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,

·         osoby podílející se na provozu platební brány na základě smlouvy,

·         osoby zajišťující účetní, IT, analytické a marketingové služby,

·         osoby poskytující další obdobné služby v souvislosti s provozováním
e-shopu.

2.    Správce může předat osobní údaje do země mimo EU, pokud jde o zemi, do níž je poskytování osobních údajů umožněno na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě zaheslování, šifrování, antivirových a firewallových systémů.

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.    Svůj souhlas s  těmito podmínkami vyjadřujete zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

2.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.



Odběr novinek

Nenechte si ujít žádnou slevu

Editace, odhlášení

Doprava využíváme osvědčených dopravců

Osobní odběr

Platby nabízíme tyto platební metody

Rychlým online bank. převodem GoPayPlatební kartou online GoPayKlasickým bankovním převodemPlatba při převzetí